SaaS-företag får tillgång
till tillväxtkapital utan ägarbyten

Behåll kontrollen
och ägarskapet

Få finansieringen du behöver snabbt

Flexibel
återbetalning*

*baserat på månatligt kassaflöde

Likartade
intressen

Kriterier

Har ditt företag följande?

En SaaS-affärslösning

Månatliga regelbundna intäkter på minst
100 000 SEK

Årlig tillväxttakt
på >50%

Intäktssäkring brutto
på minst 90%

Behov av kapital
för att kunna växa

Varför använda Float?

Det är både snabbt och enkelt att få kapital

Bank
Float
Aktier

Överlåtande av ägarskap

Personlig garantie

Företagsvärdering

Kontrollförlust

Styrelseplats

Intresseinriktning

Begränsning av investeringsstorleken

Tid till finansiering

Kapitalkostnad – avdragsgill

Kapitalkostnad

Finansieringsbelopp

Legala kostnader och kontraktsavgift

Nej

Nej

Ja, vanligtvis 10-30%

Kräver en personlig garanti och komplexa avtal

Nej

Nej

Ja

Nej

Ja

Nej

Nej

Ja

Nej

Nej

Ja

Nej

Ja

Kan felriktas vid tillväxt och exit

Ja

Nej

Ja

2-6 månader

Under 4 veckor

3-6 månader

Ja

Ja

Nej

10%

0.4-1x över 3-5 år

10x över 5 år

Större belopp

Upp till 10x månatlig regelbunden intäkt

Varierar

???

2%

100 000 - 200 000 SEK

Banks

None

Float

None

Equity

Yes, typically 10-30%

Banks

Requires a personal guarantee and complex covenants

Float

No

Equity

No

Banks

Yes

Float

None

Equity

Yes

Banks

None

Float

None

Equity

Yes

Banks

None

Float

None

Equity

Yes

Banks

None

Float

Yes

Equity

Can be misaligned with growth and exit

Banks

Yes

Float

None

Equity

Yes

Banks

2-6 months

Float

Less then 4 weeks

Equity

3-6 months

Banks

Yes

Float

Yes

Equity

No

Banks

10%

Float

0.4-1x over 3-5 years

Equity

10x over 5 years

Banks

Larger amounts

Float

Up to 10x MRR

Equity

Varies

Banks

???

Float

2%

Equity

SEK 100,000 – 200,000

Se vad våra kunder har att säga

Float has helped me grow my business by quickly and efficiently providing me with credit when I needed it. It's simple, fast, cost-effective and customer-focused. The perfect financial partner for a small and growing company.

CEO of Big Dipper AB, Elsa Jansson

Float Lending is the perfect partner for entrepreneurs who want to be flexible and finance some of their invoices or all of them, with a low-interest rate and no other hidden fees. They are simply unbeatable in the market! Nice and professional on all issues, and quick payouts make me recommend Float to everyone.

CEO, Stefan Augustsson, Tech Line Sweden AB