Om oss

Traditionell finansiering har inte hållit jämna steg med den tekniska utvecklingen. Finansieringsprocessen för småföretag och SaaS (Software-as-a-Service) är omodern, svår att nå, saknar innovation och kräver långa, mödosamma processer.
Av den anledningen har vi på FLOAT utvecklat en ny finansiell produkt, som ger startups och små/medelstora företag snabb och enkel tillgång till ”founder-friendly” och icke-ägarskapsöverlämnande tillväxtkapital. Vi tar inga ägarandelar, inga styrelseplatser och vi kräver inga personliga garantier.